5. Persones: Estudiantat, PDI i PAS

La Universitat Jaume I és una institució basada en el coneixement i el factor més valuós i clau de l’èxit són totes les persones de la comunitat universitària.

Cal prioritzar el reconeixement de l’esforç, de la capacitat i del mèrit de totes les persones. També és important escoltar a totes i a tots en el debat universitari i en la construcció col·lectiva del futur de l’UJI. En aquest sentit, la gestió en la Universitat ha de construir-se a partir de la confiança, generant complicitats i aliances que ajuden a fer valdre el treball i les fortaleses individuals i col·lectives. La posada en valor dels esforços individuals ha d’alimentar la il·lusió compartida a l’hora de donar un nou impuls a l’UJI.

També necessitem una universitat emocionalment sostenible, on el benestar de les persones siga un tret distintiu de la nostra universitat. Això és tot un repte.

 • L’estudiantat és la raó de ser de la Universitat i la seua participació activa és un element imprescindible. La universitat ha de potenciar aquesta participació activa a través de polítiques decidides en favor d’un estudiantat dinàmic, reflexiu, creatiu i crític.
 • El personal d’administració i serveis té una importància estratègica. La gestió adequada dels recursos humans, l’adequació de la plantilla a les necessitats reals de la universitat, la formació i l’adequació de les funcions de cadascuna de les persones al seu lloc de treball, són aspectes essencials per al funcionament de la Universitat.
 • La política en matèria de personal docent i investigador cal focalitzar-la a incentivar, facilitar i reconèixer els diferents perfils. Al mateix temps, ens pot servir també com a instrument per a construir la universitat del futur, tenint molt en compte el professorat més jove.

T’animem a efectuar aportacions a través dels comentaris que trobaràs a continuació o enviant-les a través del correu electrònic o del formulari de contacte.

Gràcies per les teues aportacions

Accedir a altres comentaris

Comments (9)

 1. Josep Marco

  Crec que està molt bé el document sobre persones perquè recull, encara que siga d’una manera molt general, de moment, les principals aspiracions dels diferents col·lectius. Hi ha un aspecte que m’ha interessat especialment, i és el del relleu generacional. La plantilla de l’UJI es va configurar en els anys 90, sobretot, amb incorporacions massives que havien de fer front a necessitats urgents. Per tant, en els propers vuit o deu anys el nombre de treballadors de l’UJI que es jubilaran serà molt superior al de les dues darreres dècades. Convindria que aquest procés fóra ordenat i que les transicions es produïren de la manera més fluïda i natural possible, per tal que ni la docència ni la recerca en restaren massa afectades. Si tots en som conscients, d’aquesta qüestió, i els equips rectorals dels propers anys se n’ocupen, crec que eixirem tots guanyant. En qualsevol cas, gràcies per pensar-hi.

 2. Eva Alcón

  Moltes gràcies Josep

  Efectivament, convindria pensar en el relleu generacional. Un procés que ens afectarà en els propers anys.

 3. Isabel M. Martínez

  Las personas son lo más valioso en una organización de servicios, como es la universidad. En el documento sobre “personas” se alude a PDI, PAS y estudiantes de manera amplia lo que me parece muy adecuado. Sin embargo, creo que está muy desarrollado en lo que se refiere a la “gestión de personas” y menos centrado en lo que sería el “desarrollo de personas”. Es indudable que una buena gestión de los recursos humanos es muy eficaz y facilita el trabajo, pero sería incompleta si no se atiende a las necesidades de desarrollo personal de cada una de las personas que componen la organización. Ha habido comentarios muy acertados proponiendo ideas para mejorar las condiciones de trabajo del PDI – PAS y otras relativas a los estudiantes. Podemos planificar y hacer cambios que mejoren los horarios, el POD, reducciones docentes, sistemas de recompensas y en general las condiciones de trabajo. Esto redundaría en la calidad del servicio y al mismo tiempo en la satisfacción de los trabajadores y estudiantes.
  Yo quiero insistir en aquellas cuestiones que se refieren al desarrollo personal, aquello que hace que los trabajadores desarrollen sus habilidades y potencialidades al máximo, con lo cual, obtendrán más satisfacción en su trabajo, lo llevarán a cabo de manera más fácil, se relacionarán de manera más positiva con los demás y en general serán más felices. Con esto, los receptores del trabajo (en nuestro caso los estudiantes) quedarán más satisfechos. Creo que se debería considerar la formación en este sentido. En ocasiones nos quejamos de que en algunos servicios las personas que atienden no tienen habilidades sociales, nos contestan de mala manera y no se recibe buen trato; los directores de departamento o jefes de servicio, no nos sentimos realmente autoeficaces con nuestras funciones de liderazgo; los estudiantes se quejan de comportamientos de algunos profesores o administrativos y esto no es porque no tengan los conocimientos necesarios para hacer bien su trabajo, sino por otros motivos que tienen más que ver con la motivación y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Pero la motivación y el bienestar no es un complemento que se toma en el desayuno, sino que se han de dar las condiciones y el trabajador debe poseer los recursos organizacionales y personales necesarios para hacer su trabajo adecuadamente.
  Es esto a lo que me refiero cuando hablo de desarrollo personal. En primer lugar, hay que evaluar y después, desarrollar esas competencias personales que necesitamos para afrontar nuestras tareas. Cuando nos sentimos competentes y seguros, somos capaces de dar la “milla extra” en nuestro trabajo sin sobreesfuerzo, de manera fácil, haciéndolo a gusto y con ganas, y así obtener la satisfacción de estar haciendo bien las cosas. Entre un “buen trabajo” y un “trabajo excelente” hay una pequeña diferencia y en los tiempos que corren es lo que hay que buscar si queremos una universidad diferente y de calidad. Para ser una universidad del montón, basta con hacer las cosas bien. Para ser una universidad de las buenas, hay que ofrecer este “bonus”.

 4. Patrici Calvo

  Una cuestión que creo que debería ser tenida en cuenta, es el reconocimiento del compromiso y la labor que realizan los becarios pre y post doctorales. Uno se siente muy triste cuando, después de años de años de trabajo en el Departamento y el grupo de investigación, un día antes de acabar el contrato te empiezan a llover los correos explicandote que ya no perteneces al grupo de investigación, al Departamento, a la Universidad, etc. Pero ninguno de ellos agradeciendo tus servicios a la Universidad a lo largo de los años. Creo que, al igual que se envía una carta felicitando al profesorado que ha conseguido una evaluación excelente de la docencia, también se podría enviar una carta a los becarios pre y post doctorales agradeciendo lsu dedicación y compromiso.

 5. Javier Marzal Felici

  Hola Eva
  Volia felicitar-te pel document. Crec que fa un plantejament realista i recull tots els aspectes principals que afecten a tots tres col·lectius. Pel que fa a la situació del PDI, agraeix molt el que s’afirma al document: “caldrà revisar el document de carrera docent i investigadora de l’UJI, tant pel que fa als objectius, com els requisits de dotació de places, i repensar la política de personal acadèmic per a un període de temps d’uns 10 anys, tenint en compte la poca consolidació de professorat en alguns àmbits, com per exemple Ciències de la Salut”.
  Crec que amb la congelació de les places i la imposició de la taxa de reposició ha sigut molt difícil desenvolupar una política de promocions que fora capaç de donar resposta a les necessitats de la institució, sobre els drets individuals. El cas és que s’han accentuat els desequilibris, deixant en una situació molt delicada a departaments de recent creació, on hi han molt pocs funcionaris com és el cas de ciències de la comunicació, o d’educació. També caldria reflexionar sobre si a l’UJI l’interessa apostar per figures laborals o per personal funcionari. Sembla que el temps està fent veure que ara per ara té més avantatges per a la institució apostar per una plantilla de funcionaris.
  Moltes gracies per crear aquest espai de debat.

 6. Jeanine de Dann

  Hola Eva, soy PAS de la UJI y hace 2 años cursé el Master de Psicología del Trabajo, RRHH y Organizaciones, del equipo WANT de la UJI, donde pude conocer a Isabel M. Martínez. Te escribo en relación al comentario que te ha hecho ella sobre el desarrollo de personas ya que cuando cursé el máster no entendía cómo teniendo ese equipo de investigación (mundialmente reconocido) en nuestra universidad no lo aprovechábamos más. Me gustaría que conocieras todo lo que hacen fuera de la UJI (quizás ya los conoces) y que se puedan aplicar sus conocimientos en la gestión del personal de la UJI, que no sea solo una gestión administrativa tal y como funciona actualmente. Gracias

  1. Eva Alcón

   Conozco el trabajo del equipo WANT y sus aportaciones a la UJI. Espero poder contar con su experiencia, igual que así fue durante mi etapa de vicerrectora. Un saludo, Eva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.