Candidatura i equip

La candidatura al Claustre del PDI permanent està formada per 71 titulars (36 dones i 35 homes) i 103 suplents i la de PDI no permanent inclou 15 titulars (7 dones i 8 homes) i 27 suplents.

Representa la pluralitat i les diferents sensibilitats de la comunitat universitària i combina de manera equilibrada experiència i renovació. Aquesta suma de veus i mirades ens permet tenir una visió enriquida i ajustada a la realitat de l’UJI per a desplegar tot el nostre potencial com a institució d’educació superior i generadora de coneixement. Som un equip de persones amb moltes ganes de treballar per donar un impuls renovat i compartit per l’UJI i compromeses amb el projecte institucional de la universitat pública de Castelló.

EQUIP DE GOVERN

Rectora

Eva Alcón Soler

Catedràtica de Filologia Anglesa en el Departament d’Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I. Directora del grup d’investigació LAELA (Applied Linguistics to the Teaching of the English Language). Ha realitzat diverses estades docents i d’investigació, dirigit diferents projectes de recerca i tesis doctorals, i publicat en nombroses editorials i revistes internacionals. Pel que fa a la gestió universitària, ha estat directora de titulació, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Estudiants, vicerectora de Relacions Internacionals, col·laboradora de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, així com avaluadora de l’ANEP, l’AVAP i ANECA. Des de 2018 és rectora de l’UJI.