Debat universitari

En aquesta secció pots trobar una síntesi de les aportacions que s’estan fent per diferents membres de la comunitat universitària en el procés de reflexió col·lectiva sobre el futur de la Universitat en el context de l’UJI. Són documents de treball, oberts i en evolució

Les diferents idees s’han agrupat al voltant dels següents cinc blocs.

Els documents es compartiran progressivament per tal de continuar el debat. Actualment només estan oberts aquells que tenen l’enllaç actiu. T’animem a participar en el debat i a animar a la participació.

1. Estratègia, organització i infraestructures

En aquest document s’arrepleguen les principals aportacions en l’àmbit de la gestió, l’organització i les infraestructures.

2. Investigació, innovació i transferència

En aquest bloc es troben tots els aspectes relacionats amb la planificació i gestió de la recerca, la innovació i la transferència.

3. Estudis, docència i promoció lingüística

El tercer document es centra en els estudis oficials i propis de la universitat, així com en la docència i la promoció lingüística.

4. Universitat i societat

Aquest bloc es centra en la vinculació entre universitat-societat, abordant aspectes com la cultura i extensió universitària, el compromís social, la vinculació amb l’empresa o amb altres nivells educatius.

5. Persones: Estudiantat, PDI i PAS

L’últim bloc aborda un dels aspectes fonamentals de la universitat: les persones que la conformen. És a dir, l’estudiantat, el personal docent i investigador, i el personal d’administració i serveis.