Docència

Assignatures impartides

 

 • Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l´Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa
 • Psicolingüística Aplicada a l´Aprenentatge de la Llengua Anglesa
 • Pràcticum
 • Treball de Final de Grau
 • Estada en País de Parla Anglesa
 • Metodologia de la Llengua Anglesa I
 • Tècniques per a l´Aula de Llengua Anglesa
 • Lingüística Aplicada

Docència en Màster

Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM).

Universitat Jaume I.

 • Competència Pragmàtica
 • Perspectives Discursives en l´Adquisició de l´Anglès
 • Competència Interaccional
 • Multilingüisme i Ensenyament
 • Pràctiques Externes en Contextos Educatius
 • Treball Fi de Màster
Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Universitat Jaume I.

 • Innovació docent i iniciació a la investigació educativa
 • Treball Fi de Màster

Tesis dirigides

 • Pragmatic learning trajectories and transfer in a multilingual classroom context: a study on pragmatic markers. Alumna: Sofía Martín Laguna. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Academic evaluation within the applied linguistics “response” article: An analysis of writer-mediated praise and criticism as rhetorical strategies. Alumna: Soledad Moreno Pichastor. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Pragmatics in English as a Lingua Franca. An analysis of request modifiers. Alumna: Elina Vilar. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Logical connectors in EFL writing: Learners’ use and instruction. Alumna: María del Carmen Moreno Pichastor. Qualificació: Excel.lent Cum Laude.
 • The effect of instruction on the development of pragmatic competence in the English as a foreign language context: A study based on suggestions. Alumna: Alicia Martínez Flor. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Interaction and language acquisition: The effect of corrective feedback and focus on form tasks in the English as a foreign Language context. Alumna: Patricia Salazar Campillo. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Meta-pragmatic perspectives on L3 acquisition: analyzing requests in the EAP context. Alumna: Maria Pilar Safont Jordà. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
 • Acculturation and the acquisition of pragmatic routines in the study abroad context: Alumna: Ariadna Sánchez. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.