Presentació

La vostra participació i suport durant el debat universitari m’ha ajudat a decidir-me a presentar-me a rectora, posant la meua experiència en la docència, la investigació i la gestió al servei de la universitat. Vull contribuir a donar un nou impuls a l’UJI, amb dedicació, escoltant a tota la comunitat universitària, buscant el consens i prioritzant sempre allò que és millor per a la comunitat universitària i la transformació social.

Em presente, junt amb una candidatura a claustre, amb voluntat de sumar i treballar per la nostra universitat. La “Candidatura per l’UJI” som un grup de persones compromeses amb la institució i que volem donar un nou impuls a la nostra universitat. Hem intentat incorporar gent de tots els àmbits i combinar experiència amb joventut. La nostra candidatura també vol reflectir la necessitat que tenim de conviure amb la pluralitat i la diversitat per anar avançant dins i fora del campus.

Per aconseguir allò que volem, necessitem plantejar-nos un horitzó de futur que ens ajude a millorar com a institució i a transformar la societat en què vivim. A continuació, trobareu una proposta per a un futur compartit. Com veureu, hem agrupat les propostes en cinc àmbits d’actuació:

  • Les persones
  • Els estudis i la formació de l’estudiantat
  • La generació de coneixement, la transferència i la innovació
  • El compromís social, cultural i lingüístic
  • La governança i sostenibilitat

En cadascun dels àmbits us plantegem els propòsits, la concreció d’objectius i les accions mitjançant les quals volem aconseguir les metes i respondre a les inquietuds que la comunitat universitària ha posat de manifest durant el debat universitari.